You are here

Laika stāsti

  Ieskats romānā

  PĀRCĒLĀJS
  Laika stāsti – 5. grāmata

  Autoru pēcvārds

  Pēcvārds
  Dāvāt ziedus dzīvajiem...

  Lasītāji par grāmatu

  Fokusa grupa par romānu “Krustceles”

  Pēcvārds

  Dzīvība, Daba... un Cilvēcība?

  Priekšvārds

  Solis pa labi, solis pa kreisi...

  Pēcvārds - Pa kripatai no visiem...

  Tikai Laiks parādīs, vai viss tiešām bija tā, kā mums ticis stāstīts. Tikai Laiks parādīs, kas mēs esam – domājoši un jūtoši cilvēki vai divkājainas būtnes ar nosacījuma refleksiem.

  Pages


  Subscribe to RSS - Laika stāsti