You are here

Laika stāsti

  Lasītāji par romānu DEVĪTAIS

  ... par mums un čaulām, kas jānolupina, lai nokļūtu līdz kodolam. Kari, kolhozi, izsūtīšanas, svešie un izvēles. Tas viss ir bijis, to visu mēs nesam sevī. Tomēr svarīgākais ir Kodols.

  Dace Judina, Arturs Nīmanis - DEVĪTAIS (2019, LM)

  Devītais. Laika un Patiesības sargs
  Cikla Laika stāsti 1. grāmata
  Laiks, Vara, Cilvēki un Likteņi.

  Dace Judina

  Žurnāliste, rakstniece, publiciste, redaktore, režisore, dziesminiece.
  Kopš deviņdesmitajiem gadiem darbojas presē, sabiedrisko attiecību un pasākumu jomā.
  Intereses - teātris, literatūra, mūzika, autobraukšana, kriminālistika, datori, dzimtu vēstures un radu rakstu pētījumi, ainavu arhitektūra, interjera dizains.

  Pages


  Subscribe to RSS - Laika stāsti