You are here

Dace Judina

  Ieskats romānā

  PĀRCĒLĀJS
  Laika stāsti – 5. grāmata

  Autoru pēcvārds

  Pēcvārds
  Dāvāt ziedus dzīvajiem...

  Ieskats romānā

  Sērijas Izmeklē Anna Elizabete
  četrpadsmitā grāmata

  NEMODINIET MIRUŠOS

  Lasītāji par grāmatu

  Fokusa grupa par romānu “Krustceles”

  Blogeri par "Tukšo namu"

     Šai pasaulē nekas nav viennozīmīgs. Arī ļaunums. Tas nerodas pats no sevis. Viss šajā pasaulē ir savstarpēji saistīts un reizēm sabiedrība, konkrēti cilvēki tīši vai netīši to veicina.

  Pēcvārds

  Dzīvība, Daba... un Cilvēcība?

  Pages


  Subscribe to RSS - Dace Judina