You are here

Dace Judina

  Dace Judina - KAS LĒNI NĀK... (2022, LM)

  Sagatavošanā
  sērijas Izmeklē Anna Elizabete
  sešpadsmitā grāmata

  Ieskats romānā

  Sagatavošanā
  sērijas Izmeklē Anna Elizabete

  Lasītāji par grāmatu

  Lasītāji par romānu “Uz dzīvību un nāvi”

  Ieskats romānā

  PĀRCĒLĀJS
  Laika stāsti – 5. grāmata

  Autoru pēcvārds

  Pēcvārds
  Dāvāt ziedus dzīvajiem...

  Ieskats romānā

  Sērijas Izmeklē Anna Elizabete
  četrpadsmitā grāmata

  NEMODINIET MIRUŠOS

  Lasītāji par grāmatu

  Fokusa grupa par romānu “Krustceles”

  Pages


  Subscribe to RSS - Dace Judina