You are here

Uzraksti man... vakar - Lasītāju viedokļi

  Simtgades tetraloģijas noslēgums - visu mezglu atrisinājums! - ievelk ar nepārvaramu spēku. Tik pazīstama sajūta - nevari izkāpt, urdošs nemiers, mokošs neatrisināta uzdevuma diskomforts, kaut ko nevari atcerēties, kaut kas neiet kopā... Kamēr nebūs atklātas visas slēptās, noklusētās patiesības. Process sāpīgs, mokošs, taču sniedz atvieglojumu. Līdzīgi psihoterapijas procesā, kad izdodas izrakt sakni, kas paskaidro cēloņu-seku sakarības un nes atveseļošanos. Tikai pēc šādas dvēseles attīrīšanās iespējama tautas augšāmcelšanās. Jaunu ēku var būvēt tikai uz tīriem pamatiem, bez meliem un noklusēšanas. Paldies par šo smago, sāpīgo, svētīgo darbu! Lai Dievs palīdz Latvijai nākamajā simtgadē!

   Ilze Brigita Veitnere, klīniskā psiholoģe

   Galvenajam varonim Kasparam, pirms vīt ligzdu, jāiziet elles loks. Jāsaprot, kas un kāpēc ar viņu noticis. Kādēļ tēvs izturas nicinoši, kādēļ krusttēvs tuvāks par paša tēvu? Katrā dzimtā ir savi tumšie noslēpumi, kas izlien no krēslas tikai tad, kad noslēpt vairs nav iespējams.
      Šis nav stāsts par sievišķās dabas gaišo pusi, bet par to otru – tumšo. Skaudību, nenovīdību, aprobežotību, egoismu. Nav nekā briesmīgāka par aizvainotu sievieti, kas sabrukušu sapņu dēļ nolemj savu dzimtu izsūtījumam vai nāvei. Tikai ar jaunākā bērna mīlestību apmātas mātes aklums, audzinot nākamo izlutināto briesmoni. Tikai vīrieši, tēvi, kas nepiedalās savu dēlu audzināšanā, tāpēc dēli ir vai nu bez rakstura, vai izaug par varmākām.
     Ne katram dzimtas atzaram nepieciešams turpinājums - šī ir skaudrākā atziņa.

   Aivis Biķernieks, sociologs

   Paldies Autorei par tautas vēstures, dzīvesziņas un cilvēku likteņu apzināšanu un atainošanu. Labākā no tetraloģijas grāmatām! "Neticu, ka ir kaut viena dzimta, kuras skapī negrabētu noslēpums." Piekrītu! Uzjundīja pārdomas - cik daudz katru no mums ietekmējusi asinsbalss, cik represijas, padomju laiks un sašķeltās ģimenes? Cik laba vai ļauna saņemam un nododam no paaudzes paaudzē? Kādās proporcijās mūsos ir drosme un bailes, izturība un padošanās, dzīvesprieks un depresija, redzamais un apslēptais...

   Aija Žilvinska, Ogres CB bibliotekāre

   Ne velti dziedāja par tinamo pavedienu... Pavedienos iesēja mezglus, lai šķetinot saprastu vēstījumu. Vēstures līkloči ievieš korekcijas līdz tam viegli izprotamajos mezglu rakstos. Pavediens sašķeļas, mezgli izirst un pārtrūkst izpratne par to, kas esi, no kurienes nāc. Līdz kāds sāk šos pavedienus stiķēt kopā, secinot, cik sāpīga var būt savējo nodevība. Apbrīnojot, cik spītīgi var iziet cauri vētrām, ja ir drošs balsts uz ko paļauties. Ideāli, ja tā ir dzimta, taču reizēm pietiek arī ar vienu saprotošu cilvēku!
      Daces Judinas darbus vērtēju ļoti augstu, tajos lieliski tiek pamatota ģimenes, dzimtas loma cilvēka veidošanā, atklājot dažādas nianses, kā tauta izdzīvo vēstures griežos. Paldies rakstniecei par spēku uzturēt un aizstāvēt šo pārbaudīto vērtību sistēmu - ģimene, dzimta, valoda, kultūra, vēsture, valsts!

   Arvo Karelsons, vēsturnieks, pasniedzējs

   Patīkams pārsteigums - ierasto, izcilo kriminālromānu vietā izlasīju lielisku dzimtas romānu, kas, ja vien sižets nebūtu autores iztēlē radīts, būtu vērtīgs pētījums kādas dzimtas likteņa likumsakarībās. Rūpīgi izslīpēts cēloņu-seku attēlojums. Detaļās daudzi ieraudzīs savu dzimtu vēstures nianses.

  Valts Dalbiņš, uzņēmējs

   Veiksmīgi sasaistīta pagātne ar tagadni. Personāži ar perfektu līdzību vakardienas un šodienas darboņiem. Ļoti precīzi aprakstīts laiks un brīvās Latvijas problēmas, cilvēku attieksme pret dzīvi, naudu un varu. Diemžēl labā un pozitīvā bijis un arī tagad ir visai maz.
      Tomēr visam pa vidu kā gaiša stīga, kā cerība - galveno varoņu attiecības un mīlestība.

   Dainis Dreimanis, uzņēmējs

   Nezinot pagātni, nav nākotnes. Ja iepriekš šiem vārdiem nepievērsu vērību, tad grāmata “Uzraksti man... vakar” paralēli varoņu dzīves līkločiem lika pārdomāt arī savas dzimtas gaitas. No kurienes manas saknes? Kāds bijis senču mūžs? Kādus smagumus tiem nācies iznest, kādas nodevības izturēt (varbūt pat no tuvāko puses)? Domāju, ne vienam vien lasītājam, tāpat kā man, lasot šo grāmatu, radīsies vēlme sava ciltskoka atzarus papētīt smalkāk un dziļāk.
     Dace Judina ar simtgades romānu ciklu paveikusi svētīgu darbu, ceļot gaismā Latvijas ģimeņu likteņus.

  Indra Urtāne, liepājniece, divu bērnu mamma

     Jaunumu izziņošana

  Izvēlieties jaunumu kanālu(s), kuriem vēlaties pierakstīties, vai atteikties.