You are here

Dēls

  Blogeri par "Tukšo namu"

     Šai pasaulē nekas nav viennozīmīgs. Arī ļaunums. Tas nerodas pats no sevis. Viss šajā pasaulē ir savstarpēji saistīts un reizēm sabiedrība, konkrēti cilvēki tīši vai netīši to veicina.

  LA Kultūrzīmes par "spoguļtriloģiju" (intervija)

  GALVENAIS - NEAPSTĀTIES!
  Intervija KULTŪRZĪMĒM - par triloģiju "Ēnu spogulis", "Dēls" un "Tukšais nams"

  Literāte Ruta Skrebele par DĒLU

  Pārāk cieši savilkti mezgli žņaudz
       Ruta Skrebele, rakstniece, pedagoģe

  Autores pēcvārds

  Novilkt sarkano līniju, pateikt “stop!” un sākt vēlreiz – ikviens no mums vismaz reizi dzīvē stāvējis izvēles priekšā: palikt, kur esi, ja tas vairs nesniedz prieku un gandarījumu, reizēm pat apdraud veselību un dzīvību, vai – saņemties, izbeigt kļūmīgo situāciju, attiecības un iet tālāk?


  Subscribe to RSS - Dēls

  Jaunumu izziņošana

  Izvēlieties jaunumu kanālu(s), kuriem vēlaties pierakstīties, vai atteikties.